Begrippenlijst

 

Dit hoofdstuk gaat in op enkele belangrijke begrippen die Hedy tijdens haar lessen gebruikt.
De begrippen zijn op alfabet gerangschikt. Soms wordt doorverwezen naar een andere pagina voor meer informatie.

 

 

 

de vorm

 

 

 

Acupunten = Dit zijn openingen in de meridianen, daar waar je rechtstreeks in contact kunt zijn met de chi-stroom.  Via deze acupunten wordt in de acupunctuur en de acupressuur de chi benvloedt.

Basishouding = De basishouding vormt een noodzakelijke voorbereiding op iedere oefening.  Kijk voor meer informatie op de pagina met basisstanden.

BOCAM =  Beweging - Ontspanning - Concentratie - Ademhaling - Manuele therapie.  Deze beroepsopleiding wordt thans verzorgd door het Centrum voor Natuurlijke Gezondheids Ontwikkeling (CNGO).

Chi (Qi
) = Energie, of levensenergie. De Chinezen onderscheiden kosmische of atmosferische Chi, en menselijke Chi. Meer informatie over Chi: klik hier

Chi Kung (Qi Gong)  = Letterlijk vertaald : training van chi.  Chi Kung is een verzamelnaam voor oefeningen die lichaam en geest trainen met als doel het verbeteren of het optimaliseren van de gezondheid.  Belangrijk hierbij zijn: houding, aandacht en ademhaling (zie ook de introductie over Tai Chi en Chi Kung)

Dan tian (spreek uit dan tjen) = Het Dan tian is natuurkundig gezien het zwaartepunt van het lichaam. Het is het centrum van je lichaam. Het bevindt zich in de onderbuik. Als je zwaartepunt laag is sta je het stabielst. Gezien het idee dat lichaam en geest n zijn, is je geest ook stabieler als die laag zit. Het logische gevolg voor oefeningen is dan dat je je geest op je Dan tian richt: geestelijk evenwicht is het gevolg!
Er zijn drie Dan tian’s. De onderste Dan tian is het grootste energiecentrum.  De bovenste Dan tian zit tussen de ogen en de middelste ter hoogte van het borstbeen.
 

Discipline = toewijding aan je eigen leerproces.

Meridianen = Dit zijn de kanalen die de chi (energie) door het lichaam heen geleiden.  Meridianen worden ook wel chi wegen genoemd. 

Ming Men = Levenspoort, levensvuur.  Belangrijk energiegebied gelegen onderaan je rug, midden tussen beide nieren. Hier zetelt de oorspronkelijke chi.  De “wortel” van yin en yang.

Quan (Chuan) = letterlijk : vuist

Qi = zie Chi

Tai Chi (Taiji) = het hoogst bereikbare = het hoogst bereikbare

Tai Chi Chuan (Taijiquan) = zie "Wat is Tai Chi"  =

Vijf Elementen theorie = De Vijf Elementen theorie is meer dan 1000 jaar oud. De vijf elementen worden beschouwd als processen die voortdurend aan verandering onderhevig, ofwel dynamisch zijn. De processen beschrijven gebeurtenissen die van nature voorkomen. Water bijvoorbeeld heeft de eigenschap om neerwaarts te bewegen en om nat te maken. Vuur daarentegen verwarmt en heeft de eigenschap om opwaarts te bewegen. De elementen vertegenwoordigen zowel zelfstandige processen als processen die met elkaar in relatie staan. Dat kunnen onderlinge afhankelijkheidsrelaties zijn, scheppende of voedende relaties, of juist vernietigende relaties. Een vernietigende relatie bijvoorbeeld is die tussen vuur en hout. Zie ook de pagina over de Vijf Elementen.
Meer begrippen: kijk op de website van de
Stichting Taijiquan Nederland

 

 

Copyright Hedy Miranda-www.TaiChiKung.nl