Submenu
Chi Kung oefeningen

Richtlijnen

Bodhidarma

Liang Gong

Mao oefeningen

Zijde oefeningen

De  richtingen

Omarm de boom

De balansdans

Reik naar de sterren

 
Tai Chi
De vorm
Chi Kung oefeningen
De vijf elementen
 
 
 

Chi (Qi)

Dit hoofdstuk gaat over het begrip Chi of Qi. Door een keuze te maken uit het menu hiernaast krijgt u informatie over verschillende Chi Kung oefeningen.

 

bullet

Chi is de vitale kracht die leven blaast in mensen, dieren en planten, die de aarde doet zwellen om bergen te vormen en  die het water door de aardse kanalen leidt. 

Chi is in het leven een essentiŰle en bewegende kracht Het geeft leven aan alles wat er is. Zonder Chi zullen bomen niet bloeien, zullen rivieren niet stromen en kan de mens niet bestaan. Aangezien alles gevoed wordt door Chi, en het als het ware inademt, ademt ook alles diezelfde Chi uit, en dus staat alles met elkaar in verbinding. Chi is een algemeen verspreid concept in de Chinese filosofie die je tegenkomt van accupunctuur en geneeskunst tot aan de Feng-Shui en Kung Fu.

Chi verbindt volgens de Chinezen materie en geest. Lichte Chi stroomt als lucht, terwijl zware Chi naar beneden zakt om daar te materialiseren.  Chi is alom aanwezig maar onzichtbaar. Het stijgt en daalt en beweegt onophoudelijk in alle richtingen. De  opwaarts stromende Chi is Yang, en is helder. Neerwaarts stromende Chi is Yin, en is troebel.

In het Chinees heeft het karakter dat uitdrukking geeft aan “Chi” twee betekenissen. De een is atmosferisch of  kosmisch, de ander is menselijk of humaan.

bullet

Kosmische Chi omvat lucht, stoom, gas, weer en zwaartekracht

bullet

Menselijke Chi omvat adem, aura, houding of gedrag, en energie.

Deze twee vormen van Chi hangen sterk met elkaar samen. De menselijke Chi wordt in hoge mate be´nvloed door de kosmische Chi. Kosmische Chi moet soepel langs iemand kunnen stromen, wil het gunstig van invloed zijn op iemands persoonlijke of menselijke Chi. Kosmische Chi moet in balans zijn. Als de stroom te sterk of te zwak is kan het een negatief effect hebben. Volgens de Chinezen zijn mensen al vanaf hun conceptie sterk verbonden met de Kosmische Chi. Chi is iemands lotsbestemming. Bij de conceptie zouden kleine Chi deeltjes uit de Kosmos zich al in de baarmoeder nestelen en de ongeboren foetus met een eerste vonk van leven bezielen. Chi is in het hele lichaam aanwezig en bepaalt de fysieke en mentale eigenschappen van een kind.

Net zoals dat voor het ontstaan van bergen en rivieren het geval is, geloven de Chinezen dat het menselijk lichaam gedragen wordt door Chi, een centrale energie. We bewegen door Chi. Chi is verantwoordelijk voor de samentrekking van spieren en spanningen. Chi moet soepel door het lichaam kunnen stromen. Als iemands Chi te zwak is kan hij niet bewegen. Als Chi niet door iemands de benen stroomt, kan hij niet lopen, en als Chi iemands hart niet kan bereiken, gaat hij dood.

Menselijke Chi verenigt lichaam en geest. Chi is niet zozeer een signaal dat ons vertelt hoe we moeten bewegen, maar het beweegt ons. Chinese schilders bijvoorbeeld benadrukken het belang van Chi, die tot uitdrukking komt in de kracht van de penseelstreek. De creatieve energie stroomt door het lichaam, de arm, via het penseel naar het doek en verbindt op die manier de kunstenaar met zijn werk.
Omdat alle mensen door Chi bewegen, be´nvloedt elke menselijke handeling niet alleen jezelf, maar ook anderen. Mensen zenden en ontvangen allerlei trillingen en chemische reacties. We trekken elkaar aan en stoten elkaar af, net zoals magneten dat doen. We zijn hoe dan ook gevoelig voor de Chi die wordt veroorzaakt door bewegingen en gedragingen van anderen, en we pikken intu´tief  informatie op zonder daarbij woorden te gebruiken.

Ga naar de pagina met Chi Kung oefeningen voor meer informatie, of maak een keuze uit het menu hiernaast.

de vorm

 

 

 

ę Copyright Hedy Miranda
www.TaiChiKung.nl

Tai Chi startpagina's:
taichi.pagina.nl