Submenu
De Vijf Elementen
Inleiding
Hout
Vuur
Aarde
Metaal
Water
 
Het begrip Chi (Qi)
Tai Chi
De vorm
Chi Kung oefeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Vijf Elementen

5 elementen

Dit hoofdstuk gaat over de Vijf Elementen.


Tezamen met de Yin-Yang filosofie vormt het Vijf Elementen systeem de basis van de Traditional Chinese Medicine (TCM). Het vereist nogal wat studie om het ontstaan en het “waarom” hiervan goed te kunnen begrijpen en doorzien.  In het boek “ The Foundations of Chinese Medicine” van Giovanni Maciocia  kun je uitgebreid hierover ge´nformeerd worden.  Kort gezegd komt het hierop neer dat  via het systeem van de vijf elementen de hemelse (Yang) en de aardse (Yin) krachten  geordend en georganiseerd zijn. Alle kwaliteiten, alle processen, zeg maar gerust de kringloop van mens en natuur, zijn systematisch hierin ondergebracht. 

De Vijf Elementen en hun onderlinge verhoudingen zijn schematisch weergegeven in de figuur hieronder. Lees voor meer informatie de inleiding, of maak een keuze uit ÚÚn van de 5 elementen uit het submenu hiernaast.  

 

bullet3 Inleiding

De vijf elementen theorie is meer dan 1000 jaar oud. De leer is ontstaan in de Chinese Naturalistische school. De vijf elementen worden beschouwd als processen die voortdurend aan verandering onderhevig, ofwel dynamisch zijn. De processen beschrijven gebeurtenissen die van nature voorkomen. Water bijvoorbeeld heeft de eigenschap om neerwaarts te bewegen en om nat te maken. Vuur daarentegen verwarmt en heeft de eigenschap om opwaarts te bewegen. De elementen vertegenwoordigen zowel zelfstandige processen als processen die met elkaar in relatie staan. Dat kunnen onderlinge afhankelijkheidsrelaties zijn, scheppende of voedende relaties, of juist vernietigende relaties. Een vernietigende relatie bijvoorbeeld is die tussen vuur en hout.

De vijf elementen theorie heeft ook zijn doorwerking gehad in de theorieŰn van de traditionele Chinese geneeskunst. Volgens deze geneeskunst is elk van onze organen  verbonden met ÚÚn van de elementen. Medicijnen in de traditionele Chinese geneeskunst zijn ingedeeld volgens de eigenschappen die ze hebben volgens de leer van de vijf elementen. En ook in de traditionele Chinese voedingsleer is voedsel op deze manier ingedeeld.
 


In de Tai Chi, wordt elk van de vijf elementen vertegenwoordigd door de vijf lage lichaamsbewegingen.

opsommingsteken

Hout = beweging naar achteren

opsommingsteken

Vuur = met een strakke blik naar rechts kijken

opsommingsteken

Aarde = naar het centrum gericht, in evenwicht, balans

opsommingsteken

Metaal = beweging voorwaarts

opsommingsteken

Water = naar links kijken

Bij de Chinezen bestaat de overtuiging dat je aan je “Chi” of energie kunt werken of je lotsbestemming gunstig kunt be´nvloeden door zorgvuldig de Vijf Elementen te bestuderen. Net zoals bij yin en yang zijn de Vijf Elementen niet tastbaar. Wel zijn het zijn krachten of verschijningsvormen die een beschrijving geven alle materie en eigenschappen.

De Chinezen  brengen de Vijf Elementen in verband met:

opsommingsteken

Tijd

opsommingsteken

Ruimte

opsommingsteken

Materie

opsommingsteken

Gevoel

opsommingsteken

Geur

opsommingsteken

Kleur

opsommingsteken

Gemoedstoestand

Hout bijvoorbeeld brachten ze in verband met lente, de kleur groen en met het Oosten. Vuur werd geassocieerd met de zomer, het Zuiden en de kleur rood.
Aarde werd in het centrum geplaatst, en werd gekoppeld aan de late zomer of vroege herfst en de kleur geel.
Metaal vertegenwoordigt de herfst, wordt uitgedrukt met de kleur wit en het Westen.
Water tenslotte draagt de kleur zwart (hoe dieper het water, des te donkerder het kleurt), het Noorden en de winter.

Vijf Elementen

Hout


Vuur

Aarde

Metaal

Water

Seizoen

lente

zomer

nazomer

herfst

winter

Klimaat

wind

warm

vochtig

droog

koud

Kleur

groen

rood

geel

wit

zwart

Yin-orgaan

lever

hart

milt

longen

nieren

Yang-orgaan

galblaas

dunne darm

maag

dikke darm

blaas

Zintuig

zien

spreken

proeven

ruiken

horen

Smaak

zuur

bitter

zoet

scherp

zoutig

Emotioneel en geestelijk

woede, mildheid tolerantie

blijdschap, intelligentie, intu´tie

vernuft, stabiliteit, gepieker

verdriet, vertrouwen, rechtvaardigheid

angst, moed, bescheidenheid

De Vijf Elementen be´nvloeden elkaar.
Ze voeden en controleren elkaar in een vaste volgorde. (Kijk naar de pijlen in het schema hierboven)

 
De voedende of scheppende cyclus is als volgt.

opsommingsteken

Vuur voedt Aarde (as)

opsommingsteken

Aarde voedt of schept Metaal (mineralen)

opsommingsteken

Metaal voedt of schept water (hoewel water metaal doet roesten, komt deze opvatting voort uit het feit dat water in een metalen beker aan de buitenkant ervan condenseert) 

opsommingsteken

Water voedt Hout (bomen hebben water nodig om te groeien)

opsommingsteken

Hout voedt Vuur.

De controlerende cyclus is als volgt.

opsommingsteken

Hout controleert Aarde

opsommingsteken

Aarde controleert Water

opsommingsteken

Water controleert Vuur

opsommingsteken

Vuur controleert of smelt Metaal

opsommingsteken

Metaal controleert Hout (de bijl die de boom omhakt)

de vorm


╗ Zie ook: De richtingen

╗ Zie ook: Tai Chi en Chi Kung

 

 

 

 

 

ę Copyright Hedy Miranda-
www.TaiChiKung.nl

Tai Chi startpagina's:
taichi.pagina.nl

De informatie op deze pagina is mede gebaseerd op lesmateriaal van de BOCAM opleiding.