Submenu
De Vorm
Inleiding
Basisstanden
De vorm, deel 1
De vorm, deel 2
 
Het begrip Chi (Qi)
Tai Chi
Chi Kung oefeningen
De vijf elementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vorm - deel 2

Deze pagina gaat over het tweede deel van ' de vorm'. De pagina bevat veel figuren, dus het kan enige tijd duren voordat hij volledig op het scherm staat.
Algemene informatie over de vorm vind je in de
inleiding.

Zie ook: Eerste deel van de vorm

                                                        

bullet3 Legenda

LV = linker voet
RV = rechter voet
LH = linker hand
RH = rechter hand
G = gewicht


bullet3 14. Draag de tijger naar de berg

Breng je gewicht op de RV, draai naar rechts, LV draait naar binnen.
Gewicht op LV, stap diagonaal met RV uit (afbeelding 3)
Borstel de rechter knie met rechter hand en duw met linker hand (afbeelding 4)
Draai RH met palm naar boven en LV op de hak in en DRAAG DE TIJGER NAAR BERG

 

bullet3 15. Rol terug, druk, duw

Maak een ROL TERUG, DRUK, DUW.
 

bullet3 16. Enkelvoudige zweep

Maak een verbindingsdraai tot ENKELVOUDIGE ZWEEP:
Gewicht terug in linker voet, armen blijven horizontaal,
draai naar links op R hak, G op RV, houdt de bal vast,
met RH een haak maken en uitdraaien naar links op de linker voorvoet en uitstappen met LV (diagonaal)


bullet3 17. Vleermuisafweer

Doorstappen met RV, Gewicht op RV en kom tot de VLEERMUISAFWEER,
Gewicht in RV, stap met LV, LV leeg op de hak,
R vuist onder L elleboog

 

bullet3 18. Aaploop achteruit

Laat RH vallen, komt terug langs oor en stap met LV naar achter;
AAPLOOP ACHTERUIT; LV, RV, LV, RV
Gewicht is op RV

 

bullet3 19. Vogel spreidt vleugels in de lucht

Draai naar rechts, hou LH boven, hou bal vast, draai LV naar binnen, verplaats gewicht op LV en stap uit met RV, Gewicht op RV, VOGEL SPREIDT VLEUGELS IN DE LUCHT


bullet3 20. Wuivende handen als wolken

Hou de bal vast, (RH boven), dan WUIVENDE HANDEN ALS WOLKEN, de handen zijn horizontaal, rechts, links, 3x

 

bullet3 21. Pluk de bloem

Gewicht is in de linkervoet, LH komt naast de linker heup (a)
PLUK MET RH EEN BLOEM uit de LH , stap met RV rechtuit, R voet iets naar links draaien op de hak
maak met RH een haak,
stap uit met LV (c) (haaks)
Gewicht komt op LV (d),
maak duw met LH ENKELVOUDIGE ZWEEP


bullet3 22. De slang kruipt naar beneden

Draai naar rechts, RV draait open, verplaats gewicht op RV, LV draait iets in, LH komt bij R oksel, met LH KRUIPT DE SLANG NAAR BENEDEN, komt tot heuphoogte.


bullet3 23a. Gouden haan staat op links

De RH via het R dijbeen tot R elleboog op de R knie komt te staan (schuin),
de R knie is opgetrokken, de LH is teruggetrokken tot naast de heup: GOUDEN HAAN STAAT OP LIINKS
 

bullet3 23b. Gouden haan staat op rechts

Stap met RV schuin achter LV, RH komt naast heup; L knie komt omhoog en L elleboog staat op L knie: GOUDEN HAAN STAAT OP RECHTS
 

bullet3 24a. Rol terug, sla en schop met rechts

Stap met LV schuin terug en maak een ROL TERUG naar links. De RV draait op de hak naar binnen.
Draai weer terug naar rechts (RV op voorvoet), kom tot gekruiste handen (LH binnen), SLA EN SCHOP MET RECHTS (op kniehoogte in de hoek).

 

bullet3 24b. Rol terug, sla en schop met links

Stap met RV schuin terug en maak een ROL TERUG naar rechts. De LV draait op de hak naar binnen.
Draai weer terug naar links (LV op voorvoet), kom tot gekruiste handen (RH binnen),
SLA EN SCHOP MET LINKS (op kniehoogte in de hoek).
 

bullet3 25. Borstel de knie

Stap uit met LV, BORSTEL LINKER KNIE met L hand, en maak een DUW met RH.

bullet3 26. Naald naar de zeebodem

Maak een half opstapje met RV achter LV, RH gaat naar beneden;
leg vingers LH op RH, Gewicht in RV en LV op,
breng gewicht naar beneden, LV rust leeg op de voorvoet. NAALD NAAR DE ZEEBODEM.
 

bullet3 27. Waaier gestuurd vanuit de rug

Romp komt omhoog, armen en L knie komen mee,
Stap uit met LV, armen komen tot hoofdhoogte,
LH duw naar voren, RH trekt naar achteren,
WAAIER GESTUURD VANUIT DE RUG (G is in LV).

 

bullet3 28. Elleboogstoot

Draai naar R, gewicht op R, R arm zakt voor romp naar beneden voor ELLEBOOGSTOOT;
draai is 180 graden (LV draait in).

 

bullet3 29. Witte slang steekt tong uit

Gewicht op LV, stap uit met RV, L arm daalt tot borsthoogte,
RH: WITTE SLANG STEEKT TONG UIT (RH open met palm naar boven, LH met palm naar beneden),
KOMT MET DE STAART TERUG (RH terugtrekken en LH van je af, dan een ROL TERUG naar links , gewicht in LV.

 

bullet3 30. Cirkelslag en vuistslag


Stap op met RV, draai tegelijkertijd R arm (vuist) van voor de buik naar rechts met vingers boven, cirkelslag (elleboog is in de zij-afweer), Linker arm komt naar borsthoogte; stap door met  LV en maak direct met RH een VUISTSLAG
 

bullet3 31. Schop en maak een slag

Breng gewicht weer in R, maak handpalmen open (LH blijft bij R elleboogholte),
draai naar links,
LV  1/8 uitdraaien, breng G in links en beweeg je naar je RH toe;
draai handpalmen naar buiten en hef R knie
SCHOP MET R VOETZOOL EN MAAK EEN SLAG MET RH (schop is rechtuit en horizontaal).


bullet3 32. Borstel de knie en duw

Zet de RV leeg weg. BORSTEL DE KNIE MET RH EN DUW MET LH
 

bullet3 33. Vuistslag

Gewicht terug in LV, draai naar rechts (RV draait op R hak 1/8 naar rechts),
Verplaats gewicht in rechts|
stap door met LV, maak met LH een afweer over L knie en maak met RH  een VUISTSLAG op kniehoogte.

 

bullet3 34. Afweer rechts, rol terug, druk en duw

Breng gewicht weer in RV, hou de bal vast en draai iets naar links,
Gewicht in LV en stap uit met RV,
maak een AFWEER RECHTS, ROL TERUG, DRUK, DUW.

bullet3 35. Enkelvoudige zweep

Verbindingsdraai:
Verplaats gewicht naar achter en draai naar links (RV draait op hak mee),
verplaats dan gewicht op RV, hou een bal vast en draai naar rechts, Gewicht op RV,

maak een haak met RH, draai naar links en stap uit met LV,
maak met LH een duw: ENKELVOUDIGE ZWEEP.


bullet3 36. Eerlijke dame

Gewicht terug in RV en draai naar rechts.
maak een dubbele afweer (RH boven, LV draait op hak in)
verplaats gewicht op LV
hou de bal vast, zet RV recht weg, gewicht in RV,
 

stap schuin uit met LV: EERLIJKE DAME WERKT MET DE SPOEL
LH als bescherming bij het hoofd (palm naar buiten gericht),
RH maakt een duw met de palm,
Gewicht terug, RH komt voor de buik bij de L elleboog, draai driekwart naar rechts,
Gewicht weer in links (:LH "snjdt" R handpalm),
Stap uit met RV (draai ev. links in) en WERK MET DE SPOEL RECHTS.

Gewicht terug, LH bij R elleboog, met RV opstappen, gewicht in rechts, snij met RH, stap uit met LV en WERK MET DE SPOEL.

Gewicht terug in rechts, RH bij L elleboog en draai driekwart naar rechts
Gewicht weer op links, snij met LH, stap uit met RV en WERK MET DE SCHIETSPOEL
 

bullet3 37a. Afweer links

Gewicht terug in LV en draai naar links, hou de bal vast (RV draait in),
verplaats gewicht op RV, stap uit met LV en kom tot AFWEER LINKS,
 


bullet3 37b. Afweer rechts, rol terug, druk en duw

breng gewicht weer in RV, hou de bal vast, draai naar rechts (LV draait op de hak in),

breng gewicht op LV en stap uit met RV en kom tot AFWEER RECHTS, ROL TERUG, DRUK EN DUW.

 

bullet3 38. Enkelvoudige zweep

Verbindingsdraai:
Verplaats gewicht naar achter en draai naar links (RV draait op hak mee),
verplaats dan gewicht op RV, hou een bal vast en draai naar rechts, Gewicht op RV,
maak een haak met de RH, draai naar links en stap uit met links,
maak met LH een duw.
ENKELVOUDIGE ZWEEP.
 

bullet3 39. De slang kruipt over de zeebodem

Draai naar rechts open, LH komt voor R oksel en RV draait op hak open,
verplaats gewicht op RV, LV draait iets in,
met LH GRIJPT DE SLANG OVER DE ZEEBODEM en komt tot heuphoogte.


bullet3 40. Zeven sterren

Gewicht is op LV,
breng beide handen gekruist op hoofdhoogte (LH binnen), de handen maken twee kokers,
de RV komt naar voren en wordt leeg op de voorvoet neergezet: ZEVEN STERREN.

 

bullet3 41. Rijdende tijger

Stap met RV terug en kom tot de RIJDENDE TIJGER.
beide handpalmen wijzen naar beneden, vingers wijzen recht naar voren (LH is op buik- en RH op hoofdhoogte),
LV rust leeg op de voorvoet.

 

bullet3 42. Lotusdraai

Draai naar rechts en breng beide armen op gelijke hoogte voor de borst gestrekt,
stap tijdens het draaien met LV over RV en draai een hele cirkel (LOTUSDRAAI),
dan gewicht op LV en SCHOP HORIZONTAAL MET RV tegen de uitgestrekte handen.

 

bullet3 43. Schiet op de tijger met pijl en boog

Stap uit met RV en beide arrmen komen van rechts naast het lichaam en SCHIETEN OP DE TIJGER MET PIJL EN BOOG (beide handen zijn vuisten, L vuist is verder weg op borsthoogte, R vuist op hoofdhoogte).

N.B. tijdens de lessen passen we hier een variatie toe.


bullet3 44. Vuistslag

Gewicht in LV, armen maken een trek terug,
trek R knie op , stap uit met RV, RH is een vuist, deze komt van voor de buik (palm neer) en cirkelslag naar rechts (= afweer) tegelijk met het neerzetten van RV,
LH komt open op borsthoogte; stap door met LV en maak met RH een VUISTSLAG,
LH is als bescherming voor de R elleboog.

 

bullet3 45. Duw

Iets doordraaien naar links,
de LH komt van de R arm met de handpalm naar buiten,
maak een draai terug,
Gewicht komt op RV,
vandaar een DUW, en gewicht komt in LV.


bullet3 46. Gekruiste handen


Gewicht naar achter in RV, draai naar rechts, beide handen zijn op hoofdhoogte ( palmen naar buiten),
draai op L hak in,
breng gewicht op links en laat de armen zakken en voor het lichaam kruisen
armen komen gekruist weer omhoog (links binnen), GEKRUISTE HANDEN
met RV op schouderbreedte weer bijstappen.
 

bullet3 47. Einde

Gewicht over beide voeten verdelen en handpalmen naar buiten draaien,
naar beneden laten zakken en handen naast het lichaam brengen.
Einde.

N.B. tijdens de lessen verzamelen we de energie en brengen die naar het onderste Dan Tien.


 

 

 

Copyright Hedy Miranda-www.TaiChiKung.nl

De informatie op deze pagina is mede gebaseerd op lesmateriaal van de BOCAM opleiding.