De vorm - basisstanden

Dit hoofdstuk gaat over de diverse basisstanden in de vorm. Achtereenvolgens komen aan de orde:

opsommingsteken Inleiding tot de basishouding
opsommingsteken Boogstand
opsommingsteken Ruiterstand
opsommingsteken Stand op schouderbreedte
opsommingsteken Stand op heupbreedte
opsommingsteken Aarden
opsommingsteken Zinken


bullet3 Inleiding tot de basishouding

Het opwekken van Chi (energie) en het beÔnvloeden en benutten van de chi-stroom tijdens de oefening begint bij een goede houding en een juiste mentale instelling.  De basishouding vormt dus een noodzakelijke voorbereiding op iedere oefening. Spanningen in de geest creŽren spanningen in het lichaam, spanning in het lichaam stagneert de chi-stroom.  Vergeet hierbij niet dat iedere vorm van weerstand (bijvoorbeeld tegenzin, prestatiedwang, automatisme) het profijt van de oefening zal verminderen, zelfs al heb je een perfecte lichaamshouding.

Kortom: plezier in en aandacht voor de oefening, liefde voor je lichaam gecombineerd met een goede houding geven een optimaal effect.

Lees verder op de volgende pagina voor
een uitvoerige beschrijving van de basishouding 


bullet3 Boogstand

Kan uitgevoerd worden met rechterbeen of linkerbeen voor. Uitgaande van de boogstand rechts : voeten op schouderbreedte naast elkaar. Dan  met de rechtervoet ongeveer anderhalf ŗ twee voetlengtes naar voren stappen, Ī 45ļ naar buiten gedraaid. Rest van het lichaam volgens de basisstand.
 


 


bullet3 Ruiterstand

Voeten evenwijdig aan elkaar.  Afstand tussen de voeten bijna tweemaal schouderbreedte en knieŽn gebogen. Rest van het lichaam volgens de basisstand. 


bullet3 Stand op schouderbreedte

Zie ruiterstand, maar dan de voeten evenwijdig aan elkaar op de breedte van je eigen schouders.
bullet3 Stand op heupbreedte

Zie ruiterstand, maar dan de voeten evenwijdig aan elkaar op de breedte van je heupen. 


bullet3 Aarden

Nadruk bij mij in de lessen ligt op het aarden.  Geaard zijn betekent met beide benen op de grond staan, niet alleen lichamelijk maar ook met aandacht en gevoel in verbinding zijn met je onderbuik, benen en voeten.  Ik heb het in de lessen vaak herhaald: waar je aandacht zit, daar gaat ook je energie naar toe.  Wat bedoel ik hiermee?

Wanneer je aldoor actief bent in het denken, dan verplaatst het grootste deel van je energie zich naar het bovenste deel van je lichaam.  Je verliest hierdoor al snel het contact met je onderlichaam, met dat deel in je lichaam dat zich als vanzelf identificeert met het aarden en met het ZIJN.
Een mens ervaart zijn natuurlijke impulsen, zijn diepe gevoel, zijn contact met beweging en ritme het meest in zijn onderbuik.  Hier wordt niet beredeneerd of “bedacht”.  Wanneer je echt geaard bent ervaar je een krachtig gevoel van veiligheid in jezelf. 

Anders is het met het denken  Het niet geconcentreerde denken schiet alle richtingen uit, het kan van alles veronderstellen, fantaseren en verzinnen en kan daarom geen echt gevoel van veiligheid teweegbrengen. Voorbeeld:  Je kunt heel gemakkelijk jezelf verdrietig of depressief denken, wanneer je een voor jou emotioneel pijnlijke ervaring in je gedachten omhoog haalt.  Op dat moment ervaar je niet de realiteit van dat moment zelf waarin je misschien lekker rustig op de bank zit, in het zonnetje, genietend van een kopje thee.
Door in de oefening steeds weer te zinken help je als het ware jezelf met het verplaatsen van je aandacht naar je onderlijf.  Wanneer je daarbij ook nog in staat bent je buikgebied volledig te ontspannen (buik dus niet inhouden maar  helemaal loslaten), zal de oefening van het aarden je steeds beter afgaan.  


bullet3 Zinken

Met zinken bedoel ik een beetje door de knieŽn gaan en waardoor je met je onderlichaam iets dichter bij de aarde komt.  Wanneer je je knieŽn enigszins buigt en je doet dit met volle aandacht, dan kun je op den duur letterlijk gaan voelen hoe je energie mee daalt, weg uit het gebied van je hoofd, in de richting van je onderbuik. Mijn ervaring is dat de oefening van het zinken bij mij al snel een ervaring van stilte, zachtheid, concentratie, rust en veiligheid geeft.  In het oefenen van de basishouding ben je intensief bezig met het op de juiste manier leren zinken (en dus aarden) waarbij het bekken gekanteld is, je liezen ontspannen en je staartbeentje naar de grond tussen je voeten gericht is. Veel mensen hebben de neiging om met het kantelen van het bekken bij het zinken, hun buik vooruit te duwen waardoor ze met hun bovenlichaam iets achterover komen te hangen en het liesgebied “strak” trekken.  Dit is geen juiste houding. (Zie voor meer details van de basishouding de uitgebreide beschrijving voor het uitvoeren van de basisstand.) 

 

 

 © Copyright Hedy Miranda-www.TaiChiKung.nl

De informatie op deze pagina is mede gebaseerd op lesmateriaal van de BOCAM opleiding.